PageCount()

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

PageCount()

PageCount()

popis:

Tato funkce se používá v sestavách-reports k zjištění celkového počtu stran sestavy pro výstup typu: strana 1/18

příklad:

[Strana ]+ltrim(str(_PageNo))+[/]+ltrim(str(PageCount())) vypíše v sestavě např. [Strana 1/12]