Pohled do matriky žáka (specifické údaje)

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Práce v kartě žáka >

Pohled do matriky žáka (specifické údaje)

viz také

Specifické údaje v matrice žáka jsou rozděleny do 3 kategorií

Základní údaje

Většinou osobní údaje vycházející z požadavků na elektronické předávání dat
druh zdravotního postižení (POSTIZEN)
požadavek na zvýšené výdaje (ZVYS_VYDAJ)
individuální vzdělávání dle § 41 (DOCH_IVZ)
vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením dle § 42 (DOCH_HMP)
plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahr. škole dle § 38 odst. 1,a) (DOCH_ZAHR1)
plnění povinné školní docházky ve škole při dipl. misi dle § 38 odst. 1,b) (DOCH_ZAHR2)
plnění povinné školní docházky ve škole v ČR,nezaps. do šk. rejstříku dle § 38 odst. 1,c) (DOCH_ZAHR3)
plnění PŠD podle § 38 odst. 1, písm. d) ŠZ v tzv. "evropské škole" (DOCH_ZAHR4)
plnění povinné školní docházky formou individuální výuky dle § 38 odst. 2 (DOCH_IVY)
plnění povinné školní docházky dle § 50 odst.3 - zdrav. stav (DOCH_IZD)
mimořádně nadaný žák (NADANY_ZAK)
individuální vzdělávací plán dle § 18 (IND_VZDEL)
data žáka nepředávat v elektronickém sběru (NE_MATRIKA)

Žák x Třída

Některá data žáka se vyvozují z dat třídy, do níž je žák zařazen. Liší-li se však údaj u žáka a třídy, zaevidujeme tuto odlišnost zde:
vzdělávací program (VZDEL_PROG)
délka vzdělávacího programu (KOD_STDL)
druh vzdělávání (DRUH_STUD)
forma vzdělávání (FORMA_STUD)

Klasifikace - vysvědčení

Zde evidujeme některá specifika pro tisk vysvědčení a klasifikaci
poznámka k uvolnění (UVOL_NEHOD) - bližší vysvětlení důvodů uvolnění
poznámka k nehodnocení (NEHOD) - bližší vysvětlení důvodů nehodnocení
poznámka k postupu do vyššího ročníku (POSTUP_VYS) - bližší vysvětlení důvodů, které vedly k postupu či nepostupu žáka do vyššího ročníku (žák již jednou na stupni opakoval, zdravotní problémy,...).
uznané předchozí dosažené vzdělání (UZN_VZDEL) - text pro zadní stranu vysvědčení
uznané maturitní zkoušky (UZN_MATZK) - text pro zadní stranu maturitního vysvědčení
uznané zkoušky absolutoria (UZN_ABSZK) - text pro zadní stranu vysvědčení o absolutoriu

Neúčast ve výuce (pro modul Třídní kniha)

Pro žáky s IVP, žáky uvolněné z výuky některého předmětu, pro žáky plnící docházku jiným způsobem vložíme záznam, pakliže se žák výuky v předmětu neúčastní (u žáka nebude sledována absence).

Viz také:

obecné pokyny pro vedení evidence

práce v kartě záznamy o závěrečných zkouškách