Specifické údaje VOŠ, konzervatoře, umělecké školy, střední školy

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Práce v kartě žáka >

Specifické údaje VOŠ, konzervatoře, umělecké školy, střední školy

viz také

V dialogu (přístupném z karty žáka, záložka Matrika, současné vzdělávání, tlačítko specifické údaje VOŠ konzervatoře,...) zapisujeme zejména údaje o abslutoriu a jiných závěrečných zkouškách (podklady pro tisk vysvědčení).

Záložka základní: zde vyplníme u konzervatoře vyučujícího hlavního oboru, u umělecké školy vytvarného vedoucího oboru

Záložka absolventská práce: zde vyplníme u VOŠ a konzervatoře údaje o absolventské práci.

Záložka absolventský výkon: zde vyplníme u VOŠ a konzervatoře údaje o absolventském výkonu (pokud byl tento součástí absolventské práce).

Záložka maturitní a ročníkové práce: zde evidujeme údaje o maturitní práci (pokud byla obhajoba součástí maturity) a o případných závěrečných ročníkových pracích.

Záložka praktická zkouška: zde vyplníme údaje o praktické zkoušce, pokud byla součástí maturitní zkoušky. U konzervatoře zde rovněž vyplníme evidenční číslo maturitního vysvědčení a evidenční číslo protokolu společné části maturitní zkoušky.

Záložka druhý hlavní obor: zde vyplníme u konzervatoře údaje pro tisk vysvědčení o absolutoriu pro druhý hlavní obor. Vyplnění druhého hlavního oboru je důležité též pro elektronické předávání dat z matrik.

Záložka závěrečná zkouška: zde vyplníme údaje právě tehdy, když žák studuje maturitní obor a současně (kromě předpokládané maturity) vykonal závěrečnou zkoušku.

Poznámka pro konzervatoře:
Koná-li žák před konáním absolutoria závěrečné komisionální zkoušky (dle § 90 školského zákona), zaznamenáme tyto zkoušky právě a pouze v dialogu opravné zkoušky (Obdobi=absolutorium). U předmětu, který je myšlen jako "dějiny oboru", musí být v některé variantě názvu (např. 4) uveden řetěz "dějiny oboru" - tedy např. varianta názvu "Dějiny hudby (dějiny oboru)". Název předmětu se uvádí ten, který je uveden v 2. variantě názvu (např. "z anglického jazyka").

nebo

Koná-li žák před konáním absolutoria maturitní zkoušku (dle § 90 školského zákona), zaznamenáme maturitní zkoušku v dialogu závěrečné zkoušky.

Viz také:

opravné zkoušky

zápis klasifikačních údajů
záznamy o závěrečných zkouškách