Opravné a komisionální zkoušky

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Klasifikace >

Opravné a komisionální zkoušky

viz také

Zápis opravných zkoušek je přístupný v kartě žáka - záložka Výchovná opatření a Data - Zápis známek a zameškaných hodin. Záznamy můžeme vygenerovat automaticky v nabídce Správce, Generování opravných zkoušek. Zde se rovněž nabízí možnost zpracovat opravné zkoušky  v modulu Bakalář ve speciální aplikaci, pakliže je opravných zkoušek v určitém období  více (desítky či stovky).

Vložení záznamů o opravných zkouškách je mimo jiné důležité pro zachování původního hodnocení. Můžeme postupovat následovně:

Po zadání pololetní klasifikace necháme vygenerovat opravné zkoušky v nabídce Správce -Generování opravných zkoušek a určíme datum, případně čas konání jednotlivých zkoušek. Víme-li  že žák zkoušku konat nebude, datum nevyplňujeme.
Pomocí tlačítka doplnit řádky z klasifikace.. lze kdykoliv aktualizovat dodatečně zapsané nehodnocení v předmětech či nedostatečné.

Pak učitelé vloží výsledky do záznamů opravných zkoušek v nabídce Data - Zápis známek a zameškaných hodin, případně v kartě žáka na záložce výchovná opatření pomocí tlačítka opravné zkoušky. Pokud by přepsali hodnocení přímo v pololetní klasifikaci, původní známky by v záznamech o opravných zkouškách sice zůstaly, chyběly by zde však údaje o opravených známkách.

Nakonec přeneseme opravenou klasifikaci ze záznamů opravných zkoušek do pololetní klasifikace. A to v nabídce Správce - Generování opravných zkoušek pomocí tlačítka aktualizovat ze sloupců výsledná a datum známku a datum vydání vysvědčení a v nabídce Data vyhodnotíme prospěch.

       Záznam o náhradní, opravné závěrečné zkoušce, maturitě či absolutoriu

 

       Prodloužení zápisu opravných zkoušek v 1.a 2. pololetí
 zápis za jiné pololetí než aktuální či při zablokování klasifikace

Viz také:

generování opravných zkoušek

záznamy o závěrečných zkouškách

zápis klasifikačních údajů

zápis výchovných opatření