Výchovná opatření

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Klasifikace >

Výchovná opatření

Výchovná opatření lze zapisovat v kartě žáka - záložka Výchovná opatření, tisknout pak v nabídce Sestavy, Přehledy prospěchu, Výchovná opatření.

Chceme-li výchovné opatření vypsat na vysvědčení, vyplníme kolonku text na vysvědčení, jinak vyplníme pouze kolonku plný text.

Při editaci můžete používat číselník - Ctrl+M, editaci číselníku vyvoláme stiskem Ctrl+O. Dále lze použít kopírování a vložení ze schránky z nabídky Edit.