Generování disket s daty jednotlivých tříd

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Správce > Podpora práce na více počítačích >

Generování disket s daty jednotlivých tříd

viz také

Pro každou třídu je vytvořena jedna disketa.

Soubor s třídou zpřístupníme v modulu Evidence, nabídka Prostředí - Aktuální soubor žáků. Pracují-li např. třídní učitelé výhradně s daty na disketě, bude pro ně příjemnější spuštění systému Bakaláři s parametrem souboru:

BAKASQL TRIDNI F=A:

BAKASQL ZNAMKY F=B:

 

S daty na disketách pracujeme zejména v případě, kdy škola nemá počítače zapojeny do sítě. Jedná se hlavně o situace:

1. Data žáků tříd udržují aktuální sami třídní učitelé. Správce systému občas z disket aktualizuje údaje v centrální evidenci.

2. Pololetní zápis klasifikačních údajů.

 

Do souboru na disketě lze zapsat nové žáky, rušit žáky, měnit všechna data. Nelze však přirozeně přesunout žáka do jiné třídy (na disketě je pouze jedna třída). Současné změny dat na disketě a na hlavním počítači je třeba provádět uváženě s přihlédnutím k tomu, jak je prováděna aktualizace dat

Viz také:

aktualizace dat vybraných tříd daty pořízenými jinde

podpora práce na více počítačích