Porovnání aktuálního stavu s "inventurním" archivem

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Inventarizace >

Porovnání aktuálního stavu s "inventurním" archivem

viz také

V modulech Knihovna a Inventarizace probíhá při provedení inventury automatická archivace základních dat (tabulky KNIHY.* a SKLAD.*, resp. INVENTAR.*) do ZIP souboru s názvem dle data (např. 050630.zip při provedení inventury za období od 1.1. 2005 do 30.6. 2005). Tento archiv nazýváme inventurním archivem.

Procedura Porovnání aktuálního stavu s "inventurním" archivem provádí fyzickou kontrolu aktuálních dat s daty uloženými v ZIP souboru ("inventurním" či jakýmkoli vlastním, který obsahuje výše uvedené tabulky).

Proceduru doporučujeme provádět vždy před provedením následující inventury, abychom zkontrolovali, zda rozdíly v aktuálních a záložních datech odpovídají změnám, které jsme skutečně prováděli. Můžeme tak zachytit omylem provedené změny, případně porušení dat.

Identifikujeme-li v záložce Výsledek porovnání nekorektní změny dat, můžeme po zaškrtnutí nekorektností ve sloupci "<<" použít tlačítko Provést opravu aktuálních dat (z dat uložených v záložním souboru - archivu).

Viz také:

Obecné pokyny pro vedení evidence
Archivace