Bydliště

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky >

Bydliště

Na kartě žáka, záložka Os. údaje zadáme adresu trvalého bydliště, v případě odlišnosti i kontaktní adresu.

 

Zadanou adresu můžeme ověřit (a zablokovat proti náhodnému přepisu) v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN).

 

       Co je RÚIAN

 

Adresní  místo můžeme v číselníku RÚIAN vyhledat pomocí tlačítka .

Existuje-li více možností, musíme vybrat správnou adresu. Adresu pouze doplníme nebo můžeme i zablokovat  proti náhodnému přepisu.

Liší-li se adresa trvalého bydliště od korespondenční, pak pomocí zaškrtávátka odlišné trvalé bydliště a adresa doručování zpřístupníme záložku Kontaktní adresa a vyplníme stejným způsobem, jako Trvalé bydliště. Toto zadáváme zpravidla u cizinců bez trvalého pobytu v ČR.

Pomocí tlačítka  můžeme zkopírovat údaje ze záložky Trvalé bydliště, přesunout údaje ze záložky Trvalé bydliště a prohodit údaje na záložkách Trvalé bydliště a Kontaktní adresa.

 

       do srpna 2016

 

viz také

OBECB