Místo narození

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky >

Místo narození

Uvede se název obce (podle rodného listu žáka, u  dětí cizinců podle cestovního nebo jiného dokladu). Pokud se žák narodil mimo území České republiky, uvede se do závorky za název místa narození zkrá­cený český název příslušné země nebo třípísmenný kód názvu příslušné země podle statistického číselníku zemí  – např.: Košice (SVK) nebo Košice (Slovenská republika).