Místo narození

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky >

Místo narození

Na kartě žáka, záložka Os. údaje zadáme místo a okres narození žáka. Uvedeme název obce (podle rodného listu žáka, u  dětí cizinců podle cestovního nebo jiného dokladu). Pokud se žák narodil mimo území České republiky, uvedeme do závorky za název místa narození zkrácený český název příslušné země nebo třípísmenný kód názvu příslušné země podle statistického číselníku zemí  – např.: Košice (SVK) nebo Košice (Slovenská republika), okres nevyplňujeme.