OBECB - Kód obce trvalého pobytu žáka, studenta

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

OBECB - Kód obce trvalého pobytu žáka, studenta

předává typ školy

VOŠ

KON

Kód obce trvalého pobytu žáka, studenta

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Kód obce trvalého pobytu žáka, studenta se u žáků s trvalým pobytem v  ČR vybírají z nabídky číselníků RAUJ

Zapisuje se v Kartě žáka – záložka Osobní údaje, Trvalé bydliště-ZUJ (položka TB_ZUJ v tabulce ZACI).

 

Poznámka

U  studentů s bydlištěm mimo ČR se do položky uvede kód 999999.

Dle pokynu z  MŠMT lze u tzv. statutárních měst uvést jako ZUJ dle vlastního uvážení buď ZUJ části nebo ZUJ statutárního města.

Jedná se o tato města:

   Brno

   České Budějovice

   Havířov

   Hradec Králové

   Karlovy Vary

   Liberec

   Olomouc

   Opava

   Ostrava

   Pardubice

   Plzeň

   Praha (de facto)

   Ústí nad Labem

   Zlín

   Jihlava

   Kladno

   Most

   Karviná

   Mladá Boleslav

   Teplice

   Děčín

   Frýdek-Místek

   Chomutov

   Přerov

   Jablonec nad Nisou

   Prostějov

 

pro žáky ZŠ nelze použít ZUJ statutárního města, ale ZUJ části ve statutárních městech

Praha (statutární město)

Brno (statutární město)

Ostrava (statutární město)

Poznámka

Pokud obec není základní územní jednotkou, je možné příslušnou základní územní jednotku dohledat na internetové stránce ČSÚ http://apl.czso.cz/iSMS/cisdet.jsp?kodcis=51

Poznámka

Pro elektronický sběr dat  postačuje ve školní matrice u žáka evidovat ZUJ statutárního města. Pakliže by zřizovatel chtěl nějaké statistiky dle ZUJ, může škola evidovat jednotlivé části statutárních měst.

Nevíme-li si rady s vyplněním položky, konzultujeme věc na matrika@msmt.cz