OKRESB - Kód okresu trvalého bydliště žáka, studenta

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

OKRESB - Kód okresu trvalého bydliště žáka, studenta

předává typ školy

VOŠ

KON

Kód okresu trvalého bydliště žáka, studenta

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI = TB_OKRES

Kód okresu trvalého pobytu žáka, studenta se u žáků s trvalým pobytem v ČR vybírají z nabídky číselníků RAOR

Zapisuje se v Kartě žáka – záložka Osobní údaje, Trvalé bydliště-okres (položka TB_OKRES v tabulce ZACI).

 

 

Vyplnění bydliště u žáka, který má trvalé bydliště mimo ČR.