Obor studia, zaměření

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky >

Obor studia, zaměření

Obor studia - zaměření je řešen vazbou na číselník oborů (KKOV). U  žáka vyplňujeme čtyřznakovou položku ZAMERENI. Na  tuto položku je navázán (v  relaci) záznam v  číselníku, který se skládá z čtyřznakové položky a několika víceznakových položek. Číselník editujeme v modulu Evidence Data Definice číselníků, položka ZAMERENI, tlačítko Editace číselníku nebo Parametry systému → záložka Údaje školy, tlačítko Číselník oborů studia.

Každý obor studia musí mít přiřazený kód KKOV a to i na ZŠ

Kód oboru uvádíme včetně oddělovačů, neboť se tento tiskne na vysvědčení. Ve výstupech pro MŠMT jsou oddělovače odstraněny.

Příklad záznamu v  číselníku:

Zkratka

KKOV        

Název oboru

KKOV vzděl. prog.

a) na ZŠ

 

 

 

MPV

79-01-C/01

rozšířená výuka matematiky a  přírodních věd

 

ŠVP

79-01-C/01

Základní škola (školní vzdělávací program)

 

b) na gymnáziu

 

 

 

M

79-41-K/402

Gymnázium - matematika

 

Jz

79-41-K/408

Gymnázium - živé jazyky

 

ŠVP

79-41-K/81

Školní vzdělávací program

 

c) na VOŠ

 

 

 

Eko

16-01-N/..

Ekologie a  životní prostředí

16-01-N/001

 

Od září 2021 je možné na škole evidovat dvojobory - tedy nový druh vzdělávání Střední s maturitní zkouškou i výučním listem dle nařízením vlády č. 354/2020 Sb. Doporučujeme založit v číselníku oborů-zaměření nový obor, vyplnit i označené položky a tento nový obor přidělit příslušným žákům.

Druh vzdělávání (studia) u třídy, případně u žáka doporučujeme nastavit na střední s maturitní zkouškou i výučním listem (kód DRST 61).

 

Poznámka:

Další návaznosti (tisky apod.) se postupně budou zapracovávat.

 

       Poznámka pro VOŠ

 

       Poznámka pro ZŠ