DRST - Druh vzdělávání v  dané škole

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

DRST - Druh vzdělávání v  dané škole

předává typ školy

 

 

KON

Druh vzdělávání v  dané škole

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI = DRUH_STUD

Položka je obsažena jen v souboru středních škol a konzervatoří. Je třeba odlišovat i zkrácené studium pro získání středního vzdělání s  maturitní zkouškou určené pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání od nástavbového studia, určeného pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem.

Zapisuje se v číselníku tříd – druh studia (Společné prostředí, Datové soubory - Třídy, současný stav a historie, položka DRUH_STUD v  tabulce TRIDY).

současný stav    

historie