OBOR2 - Příznak vzdělávání ve druhém hlavním oboru

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

OBOR2 - Příznak vzdělávání ve druhém hlavním oboru

předává typ školy

 

 

 

KON

Příznak vzdělávání ve druhém hlavním oboru

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Položka je obsažena jen v souborech konzervatoří. Vyplní se podle číselníku RADO.

V evidenci žáků konzervatoře je třeba rozlišit, zda žák studuje jeden obor, nebo dva 2 různé obory, nebo druhý hlavní obor v rámci jednoho oboru (vzdělávacího programu).

Zapisuje se v kartě žáka – záložka Matrika - záložka současné vzdělávání, tlačítko další údaje VOŠ, konzervatoř, SŠ – záložka Druhý hlavní obor.