OBOR - Obor vzdělání v  dané škole

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

OBOR - Obor vzdělání v  dané škole

viz také

předává typ školy

VOŠ

KON

Obor vzdělání v  dané škole

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI = ZAMERENI

Uvádí se kódy oborů platných podle nařízení vlády č. 689/2004 Sb., ve znění pozdějších přepisů, které má škola registrované ve školském rejstříku. U žáků/ studentů, kteří se již vzdělávají podle školního vzdělávacího programu, se uvádějí nové sedmimístné kódy oborů, v případě vyšších odborných škol kódy akreditovaných vzdělávacích programů.

Zapisuje se v  Kartě žáka v hlavní (horní) části – obor (položka ZAMERENI v tabulce ZACI). Vlastní kód oboru je uložen ve sloupci KKOV svázané tabulky _ZAMEREN (číselník oborů).

 

Změna oboru během studia by měla být zaznamenána v Kartě žáka, záložka Historie,záložka další historicky sledované změny.

viz také

obor studia, zaměření

historie změn sledovaných položek