Historie změn sledovaných položek

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky > Konvence vyplňování data příchodu a odchodu >

Historie změn sledovaných položek

Obsah položek v  Kartě žáka (=obsah jednotlivých sloupců tabulky ZACI) zachycuje „aktuální“ stav. Zpravidla pro evidenci není důležité, od kdy je daný údaj platný, kdy nastala změna. Pakliže však požadujeme, aby u vybraných položek byla historie změn sledována, vybereme nejprve položky v parametrech systému BAKALÁŘI → záložka Evidence Historii sledovat.

Po změně hodnoty položky (v kartě žáka), u níž je sledována historie,  následuje dialog s možností zaevidování změny v záložce Další historicky sledované změny - vložení záznamu.

Při opravě chybně zaevidovaného údaje (rodné číslo, původní působiště,...) záznam do záložky další historicky sledované změny nevkládáme !

 

Poznámka

Historii lze sledovat pouze u znakových položek.

Některé položky jsou do sledování historie automaticky zařazeny (například zamereni, puv_pusob, rodne_c,...), neboť jejich přesná evidence v čase je vyžadována pro elektronické předávání. Jiné (např. PRIJMENI, BYDLISTE) lze zařadit dle vlastního uvážení.

Sledování historie změn osobních údajů se uplatňuje při tzv. slučování dat z více počítačů.