Ukončování studia na SŠ, konzervatoři a VOŠ

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky > Konvence vyplňování data příchodu a odchodu >

Ukončování studia na SŠ, konzervatoři a VOŠ

Údaje o maturitní zkoušce lze načíst ze souboru XML_VYSLEDKY_izo-vasi-skoly_PRxx*.xml  z IS Certis.

 

       Žák ukončí studium, v řádném termínu vykoná závěrečnou, maturitní zkoušku, absolutorium

 

       Žák ukončí studium, v řádném termínu vykoná neúspěšně společnou část maturitní zkoušky dne 24. 5. 2013, opravu vykoná 6. 9. 2013

 

       Žák ukončí studium, v řádném termínu dne 24. 5. 2013 vykoná neúspěšně závěrečnou zkoušku, profilovou část maturitní zkoušky, absolutorium a opravu vykoná 5. 9. 2013

 

       Žák není hodnocen nebo neprospěl z předmětu v posledním ročníku (nemůže konat závěrečnou, maturitní zkoušku, absolutorium v řádném termínu)