Ukončení studia na ZŠ

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky > Konvence vyplňování data příchodu a odchodu >

Ukončení studia na ZŠ

Žáci, kteří byli přijati ke vzdělávání ve střední škole, jsou považováni za žáky základní školy do 31. 8. příslušného školního roku (§ 54 odst b. Školského zákona).

Žáci, kteří ukončili základní vzdělávání nebo splnili povinnou školní docházku a nehodlají pokračovat ve vzdělávání, přestávají být žáky školy 30. 6. příslušného školního roku.

Žáci, kteří splnili povinnou školní docházku a konají opravnou zkoušku nebo budou hodnoceni v náhradním termínu, jsou žáky školy do termínu konání těchto zkoušek, pokud jim nebylo povoleno opakování ročníku.

Žákovi, který úspěšně ukončil 9. ročník ZŠ (ve 2. pololetí má hodnocení "prospěl s vyznamenáním" nebo "prospěl"), přidělí škola jedinečné číslo, které žákovi vytiskne na vysvědčení.  Způsob generování evidenčního čísla lze nastavit Parametrech systému BAKALÁŘI.