Evidován od... do...

viz také Evidence absolventů , Vícenásobný pohyb žáka

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky > Konvence vyplňování data příchodu a odchodu >

Evidován od... do...

viz také Evidence absolventů , Vícenásobný pohyb žáka

Dle § 24 školského zákona školní rok začíná 1. září a  končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

Položka evidován od obsahuje datum, od kdy je žák žákem „naši“ školy. Položka evidován do obsahuje datum posledního dne, kdy byl žák žákem „naší“ školy. Pakliže žák nastoupí, pak odejde či přeruší studium, pak se opět vrátí, obsahuje evidován od „první“ datum nástupu, položka evidován do bude prázdná. Viz dále odstavec Evidence absolventů, Vícenásobný pohyb žáka - odchod ze školy, nástup do školy, ... .

       Nástup do školy

 

       Odchod ze školy

 

       Změna třídy

 

       Přerušení studia

 

       Nástup do školy VOŠ