Vícenásobný pohyb žáka

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky > Historie pohybu žáka na škole >

Vícenásobný pohyb žáka

Vícenásobný pohyb žáka - odchod ze školy, nástup do školy, ...
Obecně lze postupovat tak, že při nástupu žáka vložíme do školní matriky nový záznam (jako kdyby žák na škole nikdy nebyl). Do poznámky v kartě žáka lze uvést, že žák byl již někdy žákem školy.
Další možnosti řešení (závisí na konkrétní situaci i subjektivním názoru vedení školy):

       Jedná-li se o „brzký“ nástup do školy po předchozím odchodu

 

       Jedná o žáka, který byl již žákem školy (a tedy úspěšně či neúspěšně ukončil studium) a byl znovu přijat do 1. ročníku studia (jiný či stejný obor, druh studia apod.), nebo se jedná o žáka, který byl žákem školy před více lety.

 

       Vícenásobný pohyb žáka na škole během studia

 

viz také

Přerušení studia, nástup či ukončení po přerušení