Přerušení studia, nástup či ukončení po přerušení

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky > Historie pohybu žáka na škole >

Přerušení studia, nástup či ukončení po přerušení

Přerušení studia.

Řešíme analogicky jako vyřazení žáka do zrušených (pouze s tím rozdílem, že v záložce Historie záložka Podrobné údaje zapíšeme záznam o přerušení studia a nikoli o odchodu ze školy). Datum a kód ukončení v Kartě žáka záložce Matrika nevyplňujeme. U záznamu o přerušení uvádíme datum posledního dne, kdy je žák žákem školy.

Návrat po přerušení studia.

V aktuálních datech nastavíme režim práce "včetně zrušených záznamů". V kartě žáka příslušného žáka vyhledáme a pomocí tlačítka žáka vrátíme do aktuálního stavu. V záložce Historie záložka Podrobné údaje vložíme záznam o návratu po přerušení studia. Můžeme nastavit tzv. příznak pro školní rok (opakování, převod do vyššího ročníku). Anulujeme položky datum a  kód ukončení v  záložce Matrika  jestliže byly (omylem) vyplněny.

Je-li žák již vyřazen do absolventů, aktivujeme data absolventů (Evidence Prostředí Aktuální soubor žáků), nastavíme režim práce včetně zrušených záznamů a v Evidence nabídka Nástroj Nadstavbové utility volíme Přenos žáků bývalí žáci-absolventi x aktuální stav.

Ukončení studia po přerušení.

Vyhledáme žáka (v  aktuálním stavu či absolventech). V Evidence Karta žáka záložka Historie záložka Podrobné údaje vložíme záznam o ukončení studia (odchod ze školy-zanechání studia, ze třídy "----  k datu nebyl zařazen do třídy"). Dále vyplníme datum a kód ukončení v záložce Matrika (zanechání vzdělávání). Pokud žák po přerušení studia opakuje ročník, při návratu žáka do aktuálního stavu vyplníme příznak opakování v  Kartě žáka záložka Historie záložka Podrobné údaje.

viz také

PRERUS