Sloučení škol

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky > Historie pohybu žáka na škole >

Sloučení škol

Problematiku sloučení škol doporučujeme vždy konzultovat s autory programu.

 

Ke dni dd.mm.20yy dochází ke sloučení škol A a B (obě školy k tomuto datu zanikají), vzniká nová škola C (s novým IZO).

V Společné prostředí Datové soubory Třídy záložka Historie v dialogu historie tříd vybereme konkrétní třídu a klikneme na tlačítko za kolonkou IZO.

V dialogovém okně zaškrtneme ve školním roce 20xx/yy došlo u třídy ke změně IZO či části, dále vyplníme datum platnosti nového IZO, novou hodnotu IZO a důvod změny je zánik původní školy, sloučení škol. Pokud měníme i část školy, vybereme z číselníku novou část.

změna IZO nebo části je označena červeným tlačítkem za položkou IZO.

Tyto změny musíme udělat u všech tříd.

Po provedení změn IZO nebo části u všech tříd ukončíme dialog Historie tříd tlačítkem OK a provedené změny potvrdíme tlačítkem ANO.