Přeřazení žáka, přechod žáka mezi částmi školy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky > Historie pohybu žáka na škole >

Přeřazení žáka, přechod žáka mezi částmi školy

       Žák přechází do jiné třídy ZŠ bez změny oboru

 

       Žák přechází do jiné třídy ZŠ se změnou oboru (ŠVP › ŠVP-MAT)

 

       Žák přechází z čtyřletého gymnázia do víceletého gymnázia (případně naopak) bez změny oboru

 

       Žák přechází z čtyřletého gymnázia do víceletého gymnázia (případně naopak) se změnou oboru

 

       Žák přechází do jiné třídy – rozložení ročníku

 

       Žák přechází ze třídy, která je v  části 01, do třídy v  části 02 v rámci jednoho IZO téže školy.