Třída a ročník

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky >

Třída a ročník

Založení nové třídy v číselníku tříd ve Společném prostředí je nutné věnovat zvýšenou pozornost, neboť pozdější změny některých položek již nejsou možné

V programu Bakaláři je standardní pojetí třídy takové, že se jedná o skupinu žáků téhož ročníku. Tedy ne vždy se musí shodovat s pojmem třída (studijní skupina) ze školského zákona.

 

U každé třídy je nutné vyplnit jednotku, IZO, část, vzdělávací program, počet asistentů, (na střední škole druh a formu studia).

 

       Zkratka třídy

       Název třídy

       Třída ukončí v ročníku

Definice ročníku u žáků (ročník žáka je odlišný od ročníku třídy, do které byl zařazen)