Spojování tříd

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky > Třída a ročník >

Spojování tříd

V modulu Společné prostředí karta Třídy (číselník tříd) lze u tříd definovat spojení. Tedy skutečná třída je spojena ze dvou či více „bakalářských" tříd.
Toto řešení doporučujeme pro malotřídní školy.