Fixování ročníku

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky > Třída a ročník >

Fixování ročníku

Fixování ročníku doporučujeme zejména pro speciální a praktické školy. Dále pro gymnázia a výjimky.

Definuje se:

v dialogu Třídy (číselník tříd)
v modulu Společné prostředí Datové souboryTřídy - současný stav pro celý aktuální školní rok (na začátku každého→ školního roku je třeba definovat fixování ročníku znovu).
 

v Kartě žáka
V modulu Evidence Karta žáka → záložka Historie (pro každé pololetí školního roku, kdy byl žák žákem školy).