ROCNIK - Ročník, ve kterém se žák, student vzdělává

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

ROCNIK - Ročník, ve kterém se žák, student vzdělává

viz také

 

předává typ školy

VOŠ

KON

Ročník, ve kterém se žák, student vzdělává

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI = ROCNIK

Ročník se uvede podle číselníku RARO a nemůže být vyšší než délka vzdělávání. To neplatí u 3,5letého vzdělávání ve VOŠ, kde jsou studenti ve 4. ročníku.

Zapisuje se v číselníku tříd – ročník (Společné prostředí, Datové souboryTřídy, současný stav a historie položka ROCNIK v tabulce TRIDY).

Ročník může být též určen tzv. fixováním ročníku.

současný stav

historie

 

Poznámka

O situaci, kdy jsou ve třídě začleněni žáci více ročníků, pojednává část Třída a ročník.

viz také

Třída a ročník

Třída speciální a praktické školy

Spojování tříd

Fixování ročníku