PRIZN_ST - Příznak vzdělávání, opakování a přerušení studia

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

PRIZN_ST - Příznak vzdělávání, opakování a přerušení studia

viz také

předává typ školy

 

PT/PS

VOŠ

KON

Příznak vzdělávání, opakování a přerušení studia

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

 

Generuje se automaticky z dat

 

 

       Číselník kódů PRIZN_ST

 

       Karta při opakování ročníku

 

       Karta při „neabsolvování – přeskočení ročníku“

 

       Karta při přerušení studia

 

Poznámka

I studenti, kteří přerušili vzdělávání, musí být zařazeni do třídy. Je to ta třída, ve které student byl v době začátku přerušení vzdělávání. Student pak ve třídě "na pozadí" postupuje do vyššího ročníku.

 

předává typ školy

 

 

 

Druh vzdělávání

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI=DRUH_STUD

 

Zapisuje se v Evidenci, Karta žáka, záložka Matrika, současné vzdělávání,  položka Druh vzdělávání dítěte (položka DRUH_STUD v tabulce ZACI)

 

Vyplňujeme, pokud se druh vzdělávání dítěte liší od provozu třídy (viz PROVOZ - Druh provozu třídy)

Hodnoty, kterých může tato položka nabývat:

celodenní - C

polodenní - P

internátní - I

 

viz také

Historie pohybu žáka na škole

Konvence vyplňování data příchodu a odchodu

PRERUS