PROVOZ - Druh provozu třídy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

PROVOZ - Druh provozu třídy

předává typ školy

 

 

 

Druh provozu třídy

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI=DRUH_STUD

 

Zapisuje se ve Společném prostředí, Datové soubory - Třídy, současný stav a historie, položka Druh provozu (položka DRUH_STUD v tabulce TRIDY)

 

Položka obsahuje informaci o tom, jaký provoz má třída, do které je dítě zapsáno.

Hodnoty, kterých může tato položka nabývat:

celodenní - C

polodenní - P

internátní - I