SP_OBVOD - Příznak bydliště ve spádovém obvodu školy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

SP_OBVOD - Příznak bydliště ve spádovém obvodu školy

předává typ školy

 

 

 

Příznak bydliště ve spádovém obvodu školy

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI=TB_OBVOD

 

Zapisuje se v Evidenci, Karta žáka, záložka Os. údaje, část Bydliště, položka spád. (položka TB_OBVOD v tabulce ZACI)

 

Položka sleduje, zda adresa trvalého bydliště dítěte náleží do spádového obvody školy. Proto může nabýt dvou hodnot:

1 - spádový obvod

0 - mimo spádový obvod