SP_OBVOD - Příznak bydliště ve spádovém obvodu školy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

SP_OBVOD - Příznak bydliště ve spádovém obvodu školy

předává typ školy

PT/PS

 

Příznak bydliště ve spádovém obvodu školy

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI=TB_OBVOD

 

Zapisuje se v Evidenci, Karta žáka, záložka Os. údaje, část Bydliště, položka spád. (položka TB_OBVOD v tabulce ZACI)

 

Příznak bydliště ve spádovém obvodu školy, která může nabývat pouze hodnot

1 – místo trvalého pobytu žáka (resp. místo pobytu cizince na území ČR) je ve spádovém obvodu školy, nebo

0 – místo trvalého pobytu žáka (resp. místo pobytu cizince na území ČR) není ve spádovém obvodu školy nebo se spádovost škole nestanovuje (škola zřízená v souladu s § 16 odst. 9 školského zákona nebo škola zřízená jiným zřizovatelem než obcí nebo svazkem obcí).