VP - Vzdělávací program

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

VP - Vzdělávací program

předává typ školy

PT/PS

 

 

 

Vzdělávací program

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI=KATEGORIE

 

Zapisuje se ve Společném prostředí, Datové soubory - Třídy, současný stav a historie, položka Kategorie (položka KATEGORIE v tabulce TRIDY)

 

Položka obsahuje informaci o tom, jaký vzdělávací program má třída, do které je dítě zapsáno.

Hodnoty, kterých může tato položka nabývat:

T – přípravná třída ZŠ

S – přípravný stupeň ZŠ speciální