IZOP - IZO školy, ze které se dítě přihlásilo ke vzdělávání

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

IZOP - IZO školy, ze které se dítě přihlásilo ke vzdělávání

předává typ školy

PT/PS

 

 

IZO školy, ze které se dítě přihlásilo ke vzdělávání

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI=PUV_IZO

 

Zapisuje se v kartě žáka – záložka Matrika, záložka Předchozí vzdělávání, IZO školy (položka PUV_IZO v tabulce ZACI).

 

IZO školy, ze které se žák přihlásil ke vzdělávání.

 

U žáků, kteří se ke vzdělávání v základní škole přihlásili ze školy zapsané ve školském rejstříku, se kontroluje na školský rejstřík.

 

U žáků, kteří navštěvovali zahraniční školu, se uvede kód 999999xxx, kde místo xxx se dosadí kód státu sídla školy podle číselníku RAST.

U české školy při zastupitelském úřadu v zahraničí se uvede kód 000000xxx , kde místo xxx se dosadí kód státu sídla české školy podle číselníku RAST.

U žáků, jejichž předchozí působiště už neexistuje, lze uvést kód 000000203.

U žáků, kteří dosud do žádné školy nechodili, se uvede kód 000000000.

 

Viz také

Číselník všech zemí