IZOP - IZO školy, ze které se dítě přihlásilo ke vzdělávání

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

IZOP - IZO školy, ze které se dítě přihlásilo ke vzdělávání

předává typ školy

PT/PS

 

 

 

IZO školy, ze které se dítě přihlásilo ke vzdělávání

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI=PUV_IZO

 

Zapisuje se v kartě žáka – záložka Matrika, záložka Předchozí vzdělávání, IZO školy (položka PUV_IZO v tabulce ZACI).

 

Uvádí se IZO předchozí školy