UPR_VYST - Úprava očekávaných výstupů vzdělávání

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

UPR_VYST - Úprava očekávaných výstupů vzdělávání

předává typ školy

 

 

Úprava očekávaných výstupů vzdělávání

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Žáci, jimž byly upraveny výstupy ze vzdělávání, a to v souladu s doporučením školského poradenského zařízení podle možností žáka.

Zapisuje se v Kartě žáka – záložka Matrika, doporučení ŠPZ

 

 

Úprava očekávaných výstupů vzdělávání nabývá hodnot:

0 – bez úpravy výstupů,

1 – upravené výstupy vzdělávání.

Hodnotu uvede škola na základě textu v Doporučení.