PRODL_DV - Prodloužená délka vzdělávání

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

PRODL_DV - Prodloužená délka vzdělávání

předává typ školy

 

KON

Prodloužená délka vzdělávání

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Žáci, kterým bylo v souladu s doporučením školského poradenského zařízení umožněno rozložit 1 ročník vzdělávání na 2 roky, nebo jejichž vzdělávání ve speciální třídě/škole bylo se souhlasem MŠMT prodlouženo na 10 let (netýká se žáků vzdělávajících se v 10letém oboru 79-01B/01 ZŠ speciální)

Zapisuje se v Kartě žáka – záložka Matrika, doporučení ŠPZ

 

 

Prodloužená délka vzdělávání je kód pro označení počtu let, o kolik se žákovi podle Doporučení prodlužuje vzdělávání, který nabývá hodnot:

0 – bez prodloužené délky,

1 – prodloužení o 1 rok,

2 – prodloužení o 2 roky.