PSPO - Převažující stupeň poskytovaných opatření

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

PSPO - Převažující stupeň poskytovaných opatření

předává typ školy

PT/PS

VOŠ

KON

Převažující stupeň poskytovaných opatření

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Označení převažujícího stupně podpůrných opatření, nabývá hodnot 1 až 5. Převažující stupeň PO 2 až 5 je uveden výhradně na Doporučení. O přiznání stupně 1 může rozhodnout i sama škola v případě žáka/studenta, kterému nebylo vystaveno žádné Doporučení.

Zapisuje se v Kartě žáka – záložka Matrika, doporučení ŠPZ, případně Matrika, Spec. údaje- záznamy.

 

Doporučení ŠPZ - záložka Matrika, doporučení ŠPZ

Přiznané školou - stupeň 1 - záložka Matrika, Spec. údaje-záznamy

 

Položka pro označení převažujícího stupně podpůrných opatření, nabývá hodnot 1 až 5. Převažující stupeň PO 2 až 5 je uveden výhradně na Doporučení. O přiznání stupně 1 může rozhodnout i sama škola v případě žáka/studenta, kterému nebylo vystaveno žádné Doporučení. Položku škola vyplňuje i u žáků/studentů, kteří do 30. 9. 2016 (do 31. 10. 2016 u VOŠ) nezískali nové Doporučení, ale škola jim určitá podpůrná opatření 1. stupně nově přiznala a poskytuje a chce je zohlednit ve výkazu jako žáky se SVP pro jejich aktuální znevýhodnění. Položka se nevyplňuje u žáků/studentů s dříve diagnostikovaným zdravotním postižením, u kterých zůstává zachován obsah položek POSTIZ1, POSTIZ2 a VICE_VAD stejný, jako dosud.

 

PSPO se tedy vykazuje v souboru "A" - pokud je vyplněno v doporučení ŠPZ nebo školou přiznaný 1. stupeň poskytovaných podpůrných opatření

 

Poznámka:

Způsob vyplnění platné věty:

PSPO vyplněna, ID_ZNEV vyplněna. Pokud je vyplněna ID_ZNEV, obsah položek SZ, ZZ, POSTIZ1, POSTIZ2 a VICE_VAD se považuje za neaktuální a ve výstupech se s nimi nepracuje.

Pokud je ID_ZNEV nevyplněna, do výstupů se zpracovávají položky POSTIZ1, POSTIZ2, VICE_VAD. V tomto případě nesmí být vyplněna ani PSPO.

Pokud je ID_ZNEV nevyplněna a PSPO = 1, do výstupů se zpracovávají položky SZ, ZZ a NADANI. Pokud je i PSPO nevyplněna, s položkami ZZ a SZ se nepracuje. PSPO nemůže být > 1 (pokud je ID_ZNEV nevyplněna).