POSTIZ2 - Druh dalšího zdravotního postižení

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

POSTIZ2 - Druh dalšího zdravotního postižení

viz také

Od 1. 9. 2016 zůstává obsah položek POSTIZ1, POSTIZ2 a VICE_VAD zachován u žáků/studentů s dříve diagnostikovaným zdravotním postižením. Pak nesmí být vyplněna položka ID_ZNEV a PSPO.

Poznámka:

Pokud je vyplněna ID_ZNEV, obsah položek SZ, ZZ, POSTIZ1, POSTIZ2 a VICE_VAD se považuje za neaktuální a ve výstupech se s nimi nepracuje.

 

předává typ školy

VOŠ

KON

Druh dalšího zdravotního postižení

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Zdravotní postižení se uvádí pouze u žáků, studentů, u nichž byly speciální zdravotní potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického nebo psychologického vyšetření školským poradenským zařízením.

Zapisuje se v Kartě žáka – záložka Matrika - tlačítko Specifické údaje – zde záložka Základní údaje – záznam typu druh zdravotního postižení (záznam v tabulce ZACIMATR).

 

 

viz také

POSTIZ1

VICE_VAD

INDI

poznámka k vyplnění data platnosti do