PRERUS - Celková doba přerušení daného druhu vzdělávání v  měsících v  dané škole

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

PRERUS - Celková doba přerušení daného druhu vzdělávání v  měsících v  dané škole

viz také

předává typ školy

 

VOŠ

KON

Celková doba přerušení daného druhu vzdělávání v  měsících v  dané škole

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Napočítává se během celého vzdělávání na dané škole a zahrnuje se každý započatý měsíc (např.   přerušení 5 .5.2008 – 31.10.2008 = 6 měsíců). Maximální doba přerušení vzdělávání je 24 měsíců.

Generuje se na základě existence záznamů v kartě žáka – záložka Historie - záložka Podrobné údajepřerušení studianástup do školy po přerušení studia.

Poznámka

Celková doba přerušení daného druhu vzdělávání v měsících v dané škole včetně prázdnin se počítá za každý započatý měsíc. Pokud žák přerušil studium vícekrát, celková doba přerušení je dána součtem ednotlivých dob přerušení.

Žák, který má přerušené studium, není žákem školy. Po kliknutí na tlačítko , které použijeme pro  zrušení žáka, se automaticky vyvolá dialog pro vybrání důvodu zrušení a pro zápis do podrobných údajů.

Pro navrácení žáka do stavu použijeme opět tlačítko  pro odstranění příznaku zrušení (který zřejmě žák s přerušeným vzděláváním má). Dialog pro zápis do podrobných údajů se opět  vyvolá automaticky.

Při přerušení studia na celý školní rok vyplníme jako datum přerušení  31. 8. rrrr  (v souladu s konvencí vyplňování ukončení studia), případný nástup po přerušení pak 1. 9. rrrr+1 (v souladu s konvencí vyplňování zahájení studia).

V  nové třídě, kam žáka při vrácení zařadíme, vybereme skupiny, do  kterých žáka zařadíme.

 

Příklady možných přerušení (ostatní případy můžeme vytvořit kombinací uvedených příkladů)
 

       Žák v  průběhu školního roku přerušil studium na dobu, která spadá do konce tohoto školního roku.

 

       Žák přerušil studium do konce školního roku, v  průběhu prázdnin dokončí klasifikaci a  od  1. 9. pokračuje ve studiu ve třídě, do které „chodil“ před přerušením studia.

 

       Žák na začátku školního roku přerušil studium a do konce školního roku nedokončí klasifikaci

 

       Žák přerušil studium a po skončení doby přerušení nenastoupí do školy (zanechává studia ke dni, kdy mu skončila doba přerušení).

 

       Žákyně přeruší studium 2 roky (mateřská dovolená)  a před uplynutím doby přerušení pokračuje ve studiu.

 

       Vícenásobné, komplikovanější přerušení

 

viz také

přerušení studia, nástup či ukončení po přerušení

odchod žáků ze školy během studia (docházky)

PRIZN_ST