ST_SKOLY - Stupeň školy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

ST_SKOLY - Stupeň školy

předává typ školy

 

 

 

Stupeň školy


Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Položka je zastoupena pouze v souborech základní školy. Rozdíl je mezi 9letým a 10letým vzdělávacím programem, kde je 1. stupeň označen u 1. - 6. ročníku a 2. stupeň u 7. – 10. ročníku.

Generuje se z  ročníku a studijní délky třídy, které jsou zapsány v číselníku tříd (ročník a skutečná délka studia – kód) (Společné prostředí, Datové soubory -  Třídy, současný stav a historie, položka ROCNIK a KOD_STDL v  tabulce TRIDY).