DELST - Délka vzdělávacího programu v  dané škole

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

DELST - Délka vzdělávacího programu v  dané škole

předává typ školy

VOŠ

KON

Délka vzdělávacího programu v  dané škole

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI = KOD_STDL

Základní škola použije kód pro 9letou nebo 10letou školní docházku a to i v případě, že jde o školu jen s prvním stupněm.

Pokud je délka studia předem prodloužena pro žáky se zdravotním postižením, uvede se prodloužená délka (např. 7 let u konzervatoře pro zrakově postižené).

Zapisuje se v číselníku tříd – ukončí v ročníku (skutečná délka studia – kód) (Společné prostředí, Datové soubory - Třídy, současný stav a historie, položka KOD_STDL v tabulce TRIDY).

současný stav

historie

Poznámka pro praktickou školu a speciální školu

Studuje-li žák dvouletý obor praktické nebo speciální školy 3 až 4 roky, musí být délka studia u třídy nastavena na 2 roky (kod 20). Ročník u žáka pak fixujeme dle skutečnosti (první nebo druhý), je-li odlišný od  ročníku uvedeného v záznamu třídy.