FST - Forma vzdělávání žáka na vaší škole

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

FST - Forma vzdělávání žáka na vaší škole

předává typ školy

VOŠ

KON

Forma vzdělávání žáka na vaší škole

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI = FORMA_STUD

Položka je obsažena jen v souborech středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol. Formy vzdělávání jsou vyjmenovány v číselníku RAFS.

Zapisuje se v číselníku tříd – forma studia (Společné prostředí, Datové soubory - Třídy, současný stav a historie, položka FORMA_STUD v tabulce TRIDY).

současný stav

 

historie