JAZYK_O - Vyučovací jazyk oboru v  dané škole

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

JAZYK_O - Vyučovací jazyk oboru v  dané škole

předává typ školy

VOŠ

KON

Vyučovací jazyk oboru v  dané škole

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI = OBOR_JAZ

Vyučovací jazyk oboru musí souhlasit s údajem ve školském rejstříku.

Zapisuje se v  Kartě žáka v  hlavní (horní) části – obor. (položka ZAMERENI v  tabulce ZACI). Vlastní kód jazyka oboru je uložen ve sloupci OBOR_JAZ svázané tabulky _ZAMEREN (číselník oborů).

Je jedním z  údajů obsažených v  číselníku oborů.

Školy, které mají ve školském rejstříku "vyučování vybraných předmětů v cizím jazyce" vyplní u příslušného oboru kód 18.