JAZ1,JAZ2,JAZ3,JAZ4 - Kód 1.,2.,3.,4. cizího studovaného jazyka

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

JAZ1,JAZ2,JAZ3,JAZ4 - Kód 1.,2.,3.,4. cizího studovaného jazyka

předává typ školy

VOŠ

KON

Kód 1.,2.,3.,4. cizího studovaného jazyka


Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI = KOD_JAZ

Uvádí se v  ročníku, ve kterém se žák, student začne v dané škole konkrétnímu jazyku učit a zůstává zaznamenán po celou dobu vzdělávání ve škole, i v době přerušení vzdělávání nebo praxe. Výjimka nastane jen pokud žák, student změní studovaný jazyk a začne se místo něj učit jinému jazyku.

Studované jazyky se generují z předmětů, které mají žáci, studenti zapsány na aktuální pololetí (Data, Aktualizace předmětůu jednotlivých tříd). Pořadí je dáno pořadím předmětů v záložce pohled z hlediska žáka. Označení předmětu jako jazyka se provádí v  číselníku předmětů – je jazyk (Společné prostředí - Datové souboryPředměty, položka KOD_JAZ tabulky NAZVY_PR). Nezaměňovat s pojmem typ předmětu cizí jazyky, který má význam pro tisk vysvědčení a učební plány tříd.

Poznámka

Ze  SŠ a  VOŠ jsou předávány pouze povinné nebo povinně volitelné jazyky.

 

Označení předmětu jako jazyka se provádí v  číselníku předmětů

Poznámka pro třídy s integrovanými žáky

Pokud se integrovaný žák v běžné třídě neučí cizí jazyk, ve statistickém výkazu škola pouze okomentuje hlášení, že počet žáků učících se cizí jazyk je menší než počet žáků běžných tříd.

 

Poznámka pro žáky s uznaným předchozím vzděláním podle § 70 školského zákona

Pokud je žákovi uznáno hodnocení v jazyce a výuku jazyka tedy nenavštěvuje (na vysvědčení uvedeno uznáno), generuje program v souladu s pokyny MŠMT do JAZ1 hodnotu nevyučuje se cizímu jazyku.
Ve statistickém výkazu škola okomentuje hlášení, že počet žáků učících se cizí jazyk je menší než počet žáků běžných tříd.