P_JAZ1,P_JAZ2,P_JAZ3,P_JAZ4 - Příznak, zda jde o  výuku jazyka jako povinného, volitelného nebo nepovinného předmětu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

P_JAZ1,P_JAZ2,P_JAZ3,P_JAZ4 - Příznak, zda jde o  výuku jazyka jako povinného, volitelného nebo nepovinného předmětu

předává typ školy

 

 

 

Příznak, zda jde o  výuku jazyka jako povinného, volitelného nebo nepovinného předmětu

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Položky P_JAZ1, P_JAZ2, P_JAZ3, P_JAZ4 jsou obsaženy jen v souborech základních škol a určují typ jazyka: povinný, nepovinný, volitelný

Generují se analogicky jako studované cizí jazyky. Příznak se vyhodnocuje z typu předmětu (Společné prostředí - Datové souboryPředměty, položka KOD_TYPU tabulky NAZVY_PR) a délky vzdělávání v jazyce.

Poznámka

Obsah položky P_JAZ1,  … program Bakaláři vyhodnocuje na základě typu předmětu, na základě délky vzdělávání v tomto jazyce, v případě shody na základě pořadí předmětů u žáka.

Předmět je vyhodnocen jako:

1.nepovinný: v  označení typu předmětu se nachází řetězec „nepovin“

2.povinný nebo volitelný: v  označení typu předmětu se nachází řetězec „povin“ nebo „jazyk“ nebo „volit“ nebo „hlav“ nebo „všeobec“ a  nenachází se řetězec „nepovin“.

Počet studovaných jazyků: Pokud žák studuje více jazyků, jako první jazyk je vyhodnocen jazyk, který žák studuje nejdéle.  Pokud studuje dva nebo více jazyků stejnou dobu, pak první jazyk je ten, který je uveden na 1. místě na vysvědčení (v aktualizaci předmětů u žáka) a obdobně pro 2. , 3., 4. jazyk. To se uplatní především u žáka, který má více jazyků a přechází z jiné školy.