JAZYK_PR1,JAZYK_PR2 - Skupiny vyučované v  1. resp. ve 2. cizím jazyce

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

JAZYK_PR1,JAZYK_PR2 - Skupiny vyučované v  1. resp. ve 2. cizím jazyce

 

předává typ školy

 

 

 

Skupiny vyučované v  1. resp. ve 2. cizím jazyce

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Žáci mohu být vzděláváni některým předmětům v cizím jazyce. Zde se uvede kód cizího jazyka, v němž výuka předmětů probíhá. Nepatří sem předmět cizí jazyk.

Vyplňují jen školy, které mají povoleno vzdělávat žáky

ve vybraných předmětech v cizím jazyce.

Zapisuje se v číselníku skupin – tlačítko vyučování v cizím jazyce.
Položku vyplňují školy, které mají ve školském rejstříku "vyučování vybraných předmětů v cizím jazyce" (kód jazyka oboru = 18).

Zřejmě nebude třeba zakládat speciální skupiny, kvůli evidování těchto údajů – lze předpokládat, že škola využije stávající skupiny, v nichž výuka v cizím jazyce probíhá.

Každý žák by měl být zařazen nejvýše do jedné skupiny, u níž jsou vyplněny údaje pro oba jazyky.

Každý žák by měl být zařazen nejvýše do dvou skupin, u nichž jsou vyplněny údaje právě jednoho jazyka.

Pro správnou evidenci těchto údajů je třeba před koncem každého pololetí provést Uzávěrku před klasifikací v modulu Společné prostředí, Správce, Nový školní rok.