POCET_PR1,POCET_PR2 - Počet předmětů vyučovaných v  1. resp. ve 2. cizím jazyce

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

POCET_PR1,POCET_PR2 - Počet předmětů vyučovaných v  1. resp. ve 2. cizím jazyce

předává typ školy

 

 

 

Počet předmětů vyučovaných v  1. resp. ve 2. cizím jazyce

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Nezahrnuje se do této položky předmět cizí jazyk.

Zapisuje se v číselníku skupin – tlačítko vyučování v cizím jazyce.
Položku vyplňují školy, které mají ve školském rejstříku "vyučování vybraných předmětů v cizím jazyce" (kód jazyka oboru = 18).