POCET_H1,POCET_H2 - Počet hodin vyučovaných v  1. resp. ve 2. cizím jazyce

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

POCET_H1,POCET_H2 - Počet hodin vyučovaných v  1. resp. ve 2. cizím jazyce

předává typ školy

 

 

 

Počet hodin vyučovaných v  1. resp. ve 2. cizím jazyce

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Uvede se počet hodin, ve kterých probíhá výuka některých předmětů v  cizím jazyce. Nezahrnuje se sem výuka cizího jazyka.

Zapisuje se v číselníku skupin – tlačítko vyučování v cizím jazyce.
Položku vyplňují školy, které mají ve školském rejstříku "vyučování vybraných předmětů v cizím jazyce" (kód jazyka oboru = 18) a mají vyplněnou položku JAZYK_PR1 případně JAZYK_PR2.

 

 

Poznámka

Má-li skupina žáků jeden předmět, který se vyučuje v  některých hodinách v 1. cizím jazyce, hodinovou dotaci 5 hodin a předpokládaný (průměrný) počet hodin výuky v cizím jazyce dle plánu jsou 3 hodiny, pak kolonka počet hodin bude 3.

Má-li skupina žáků jeden předmět, který se vyučuje v  některých hodinách v 2. cizím jazyce, hodinovou dotaci 2 hodin a předpokládaný (průměrný) počet hodin výuky v cizím jazyce dle plánu jsou 1 hodinu, pak kolonka počet hodin bude 1.

Má-li skupina žáků několik předmětů, které se vyučují v některých hodinách v cizím jazyce, pak kolonka počet hodin bude součtem hodin v každém předmětu dle předcházejícího odstavce.