ZPUSOB

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

ZPUSOB

viz také

předává typ školy

VOŠ

KON

Způsob plnění povinné školní docházky, pokud žák plní ve škole povinnou školní docházku

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Vyplňuje se u žáků, kteří plní povinnou školní docházku podle číselníku RASD.

Zapisuje v Kartě žáka – záložka Matrika, záložka Specifické údaje - záznamy – (záznam v tabulce ZACIMATR).

 

Zaevidování odlišností ve způsobu plnění školní docházky žáka:

 

Poznámka

Pakliže chceme zaevidovat uvolnění nebo nehodnocení podle § 50 odst 2), např. uvolnění z tělesné výchovy, uděláme to v záložce Matrika, záložka Specifické údaje - záznamy, vložit nový záznam (nejedná se o jiný způsob plnění školní docházky).

 

viz také

speciální formy vzdělávání

jiný způsob plnění školní docházky

poznámka k vyplnění data platnosti do