ZPUSOB - Způsob plnění povinné školní docházky, pokud žák plní ve škole povinnou školní docházku

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

ZPUSOB - Způsob plnění povinné školní docházky, pokud žák plní ve škole povinnou školní docházku

viz také

předává typ školy

VOŠ

KON

Způsob plnění povinné školní docházky, pokud žák plní ve škole povinnou školní docházku

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Vyplňuje se u žáků, kteří plní povinnou školní docházku podle číselníku RASD.

Zapisuje v Kartě žáka – záložka Matrika, záložka Specifické údaje - záznamy – (záznam v tabulce ZACIMATR).

 

Zaevidování odlišností ve způsobu plnění školní docházky žáka:

 

Poznámka

Pakliže chceme zaevidovat uvolnění nebo nehodnocení podle § 50 odst 2), např. uvolnění z tělesné výchovy, uděláme to v záložce Matrika, záložka Specifické údaje - záznamy, vložit nový záznam (nejedná se o jiný způsob plnění školní docházky).

 

viz také

speciální formy vzdělávání

jiný způsob plnění školní docházky

poznámka k vyplnění data platnosti do