Jiný způsob plnění školní docházky

viz. také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky >

Jiný způsob plnění školní docházky

viz. také

Jiný způsob plnění povinné školní docházky upravuje zákon 561/2004 Sb., ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a  jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění dalších zákonů.

Vzdělávání žáků podle § 41 – individuální vzdělávání (lze povolit pouze žákovi prvního stupně základní školy).

Vzdělávání žáků podle § 42 – s hlubokým mentálním postižením

Vzdělávání žáků podle § 50 odst. 3)  – vzdělávání žáka, který se pro svůj zdravotní stav nemůže účastnit vyučování déle než 2 měsíce

Jiný způsob plnění povinné školní docházky zaevidujeme v Evidence Karta žáka záložka Matrika záložka Specifické údaje - záznamy.

Požadujeme-li, aby se žáci takto evidovaní nezobrazovali v běžných operacích (seznamy apod.), přeřadíme je do zrušených záznamů. Potřebujeme-li pak u těchto žáků s příznakem zrušení pracovat s klasifikací, zpřístupníme je tlačítkem v hlavním panelu nástrojů. Jinak jsou tito žáci při zápisu známek, tisku přehledů prospěchu a  tisku vysvědčení tříd skryti.

Viz. také:

ZPUSOB