Vzdělávání žáků podle § 38 – plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území České republiky (jen pro ZŠ)

viz. také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky > Speciální formy vzdělávání >

Vzdělávání žáků podle § 38 – plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území České republiky (jen pro ZŠ)

viz. také

Žáka zavedeme jako jiné žáky. Kromě toho zaevidujeme uvedenou formu plnění školní docházky v Evidence Karta žáka záložka Matrika záložka Specifické údaje - záznamy.

Dále doporučujeme, aby se žáci takto evidovaní nezobrazovali v běžných operacích (seznamy apod.), přeřadit je do zrušených záznamů.

 

Práce se zahraničními žáky:

chcete-li mít žáka v sestavách, v aktualizaci předmětů, zápise klasifikace nebo tisku vysvědčení žáků, zpřístupníme je tlačítkem v hlavním panelu nástrojů

standardně pracujte v režimu tj. bez těchto žáků

 

Historie žáka bude vyplněna standardně dle jeho evidence ve škole:

 

SPRÁVNĚ

 

CHYBNĚ

 

Žák, který bude docházet na zkoušky (třeba i jen jednou za dva roky), je zařazen do třídy, ročníku

Žák, který nebude docházet na zkoušky (škola o něm nic neví), bude mít zatrženo nezařazen do třídy, ročníku. Při generování XML pro elektronické předávání dat z matrik se žáci automaticky zařazují do třídy NNN. Škola tuto třídu nezakládá. V novelizaci vyhlášky č. 48/2005 Sb. s  účinností od 1. 9. 2023 již bude muset být každý žák ve školním roce 2023/24 zařazen do konkrétního ročníku a třídy (vč. žáků plnících docházku dle § 38 školského zákona).

Zároveň pokud budou žáci plnící docházku dle § 38 nebo § 41 školského zákona organizačně začleněni v samostatné třídě, nebude tato třída zahrnuta do počtu tříd v oddílu III (resp. IIIA.) výkazu M 3.

 

Viz. také:

ZPUSOB