Evidence bývalých žáků - absolventů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky >

Evidence bývalých žáků - absolventů

Vyřazení do bývalých žáků-absolventů je provedeno v  Společné prostředí Správce Nový školní rok. Doporučujeme provést na konci srpna. Přitom není nutné, aby všichni žáci měli uzavřenou klasifikaci za předchozí školní rok, v posledním ročníku žák nemusí mít složenou závěrečnou, maturitní zkoušku. Při vyřazení je u absolventů automaticky vyplněna položka EVID_DO dle školského zákona (případně můžeme doeditovat). Dále je vyplněna položka ODESEL.
Absolventi jsou standardně archivováni při přechodu na nový školní rok do adresáře ABSOLV\ABSRRRR, kde RRRR je kalendářní rok. Tedy za školní rok 2013/14 jsou absolventi archivováni v adresáři ABSOLV\ABS2014\.

Používá-li škola sw Bakaláři mnoho let, lze v adresáři ABSOLV založit podadresáře ABS1997, ABS1996 atd. a do nich nakopírovat soubory absolventů z  předchozích verzí.

Chceme-li pracovat v Evidenci s absolventy, volíme v nabídce Evidence Prostředí Aktuální soubor žáků → ABS20XX .

Pracujeme-li s  daty absolventů (např. v  adresáři ABSOLV\ABS2000), nalezneme v Evidence Nástroj Nadstavbové-vlastní programy utilitu, která umožňuje přesun vybraných žáků mezi daty aktuálního stavu a daty bývalých žáků (oběma směry).

Evidence Nástroj Nadstavbové-vlastní programy rovněž nalezneme utilitu, která generuje tzv. Archiv absolventů, který obsahuje kumulovaná data absolventů za více let.